Informacja o wyborze oferty w ramach postępowania ofertowego nr 1/2019

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postepowania ofertowego nr 2/2019 na :

Kompleksowy remont budynku tykocińskiego „Kina Hetman” wraz z instalacjami.

wpłynęły następujące oferty:

1. GRANTS I Robert Grabowski z siedzibą Janczewo 53, 18-430 Wizna,cena netto oferty 373.715,52 PLN, gwarancja 12 m-cy, data wpływu oferty: 28.03.2019r.- 90 pkt

2. MAR-TECH Mariusz Chludziński z siedzibą ul. Wiosenna 39, 18-400 Łomża, cena netto oferty 401.239,50 PLN, gwarancja 12 m-cy, data wpływu oferty: 28.03.2019r. - 83,83 pkt

Najwyższą punktację otrzymała oferta Firmy: GRANTS I Robert Grabowski z siedzibą Janczewo 53, 18-430 Wizna, która została wybrana do realizacji jako najkorzystniejsza.

Dziękujemy za złożenie ofert.