Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania ofertowego nr 1/2019

Kompleksowy remont budynku tykocińskiego „Kina Hetman” wraz z instalacjami.

 

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania ofertowego nr 1/2019 na: Kompleksowy remont budynku tykocińskiego „Kina Hetman” wraz z instalacjami (II Etap).

Termin składania ofert upływa w dniu 28.03.2019r. 

 

   Zapytanie ofertowe 

  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 2

  Tabela obmiarowa 2019